BARSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

Harangozás és együtt imádkozás

A Rajna-menti Evangélikus Egyház elnök-püspöke felhívása alapján
mindenkit – akinek van rá lehetősége – szolidaritás-vállalásra hívunk az
észak-németországi árvíz-katasztrófa elszenvedőivel (hasonlóképpen
gondolva a belga, holland, cseh, sőt, immár a romániai és magyarországi
környezeti tragédiát elszenvedettekre is). Ennek jelzéseként a
keresztyén templomok harangjainak megszólaltatására és közös imádkozásra
kérnek bennünket 2021. július 23-án, 18 órától.
A kedves gyülekezetek belátására bízzuk, hogy ilyen módon is
csatlakoznak-e az együttérzés kifejezésének láncfolyamatába, vagy
bensőséges módon kérik Istenünk segítségét e nyomorúságos állapotba
jutottak életére.

Áldás, békesség!

Köszönettel:

Rákos Loránt
egyetemes lelkészi főjegyző

Újra tarthatóak a templomi istentiszteletek

Isten kegyelméből – 2021. április 19-től már tarthatóak templomi istentiszteletek. Ennek feltételei a következők:- 15 m2/fő beltérben;- érvényes negatív vírusteszt vagy a két adagos beoltottságról szóló igazolás vagy a víruson való átesésről szóló három hónapon belüli orvosi igazolás;- az előbbi igazolások bármelyike alóli mentességet élveznek a 65 évenfelüliek;- FFP2-es arcmaszk viselése;- belépéskor kézfertőtlenítés. Az igazolások valamelyikének megléte becsületbeli tényként kezelendő,ugyanakkor minden, az istentiszteleten való résztvevőnél szükséges, hogynáluk legyen az igazolás; hogy ha hatósági ellenőrzés jelenne meg, akkoraz bármikor bemutatható legyen. Mindennek ismeretében az egyházközség elnökségének a felelőssége, hogyaz istentiszteleten való részvétel a fentebbi feltételek teljesülésévelvalósuljon meg.