BARSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

Egyházmegyei gyermektábor

Kedves Testvéreink az ÚR Jézus Krisztusban!
Szeretettel értesítjük a nagytiszteletű lelkipásztorokat, hitoktatókat és a kedves szülőket, hogy a Barsi
Egyházmegye Gyermektáborára 2022. augusztus 08-tól 12-ig kerül sor a Zselízi Mózes kosár
bölcsőde udvarán és gyülekezeti termében 6-12 éves gyermekek részére. Szálláshely a felújított és
összekomfortos sárói parókián, a József Házban lesz, lelkipásztorok felügyeletével. A gyermekek
utaztatása helyijáratú busszal történik. Egyházmegyénk tábora a zselízi gyülekezeti táborral együtt
valósul meg. Az étkeztetést a sárói WITCH étterem biztosítja. A részvételi díj 50 €. Jelentkezési
határidő: 2022. július 31.
Jelentkezni Révész Tibornál a 0905 650 867-es telefonszámon, vagy az refzseliz74@gmail.com email-
címen lehet. A jelentkezésnél kérjük feltüntetni a gyermek nevét, életkorát, esetleges
táplálékérzékenységet vagy egyéb betegséget (pl. allergia) város/falu nevét ill. egy telefonszámot,
amin a szülőket szükség szerint elérhetjük.
Az idei tábor címe: RendezŐ, és az egyházunk gyermekmunkásai által kidolgozott KOEN program
alapján zajlik.
A gyülekezés 2022. augusztus 8-án, hétfőn 09.00-tól 09.45 óráig lesz, a Mózeskosár Bölcsőde udvarán
felállított fogadóponton, majd kezdő áhítattal megkezdjük a táborozást. A gyermekek hozzanak
magukkal tisztálkodási eszközöket. Jegyzetfüzet nem szükséges, mivel tábori füzetünkben lesznek
ismét jegyzetelésre alkalmas felületek. Ne feledkezzünk el az egészségbiztosítási kártyáról, az orvosi
igazolásról (kérjük ezt a tábor előtti napok során kiállíttatni!) és a rendszeresen szedett
gyógyszerekről. Az egészségügyi igazolás nélkül a gyermeket sajnos nem áll módunkban felvenni a
táborba.

Megkérnénk a szülőket, hogy a gyermekek ne hozzanak magukkal nagyobb mennyiségű pénzt, mert
nem lesz erre idén sem szükség. Kirándulás nincs a programban a megemelkedett árak miatt,
esetleges „boltlátogatás” felügyelettel történik. Telefont és egyéb eszközt csak saját felelősségre
tartsanak maguknál. A vezetők bármikor elérhetőek lesznek a hét folyamán és garanciát sem tudunk
vállalni ezekre az eszközökre.

A táborzárásra 2022. augusztus 12-én, pénteken 16,00 órától kerül sor a Bölcsőde udvarán egy zenés
piknik keretében, ahova szeretettel várjuk a kedves szülőket is.
Gyülekezeteink adományán túl, magánszemélyek természetbeni adományát köszönettel elfogadjuk.
Szeretettel:

Révész Tibor
esperes

Zselíz, 2022. június. 15.

Egyházmegyei Tinitábor

Az Egyházmegyei Tinitábor július 4.-8.-a között kerül megrendezésre Léván.
A tábor témája a: FELELŐSSÉG. A témát Süll Tamás fogja vezetni.
Sok szeretettel várunk minden 12 és 16 év között lévő fiatalt.
A tábor költsége 50/fő.
Jelentkezni Ficzere Tamásnál lehet lehet a ficzere@etf.cuni.cz emailcímen, vagy 0905-125-548-as telefonszámon.

Evangelizáció

Az Ipolysági Református Egyházközség szeretettel értesíti, hogy május 7-én és 8-án evangelizációs istentiszteletre kerül sor. Az alkalmon Hánykovics Leonárd kárpátaljai missziós lelkész hirdeti az igét.
7-én szombaton az alkalom 17.00 órakor kezdődik, az evangelizáció után beszámolóra kerül sor a jelenlegi helyzetről.
8-án vasárnap 10.30 órakor kezdődik az istentisztelet.
Az alkalmak perselypénzét a háborúban szenvedő emberek megsegítésére ajánljuk fel, amelyről bővebb információt a beszámolóban hallhatunk majd.

Mindenkit szeretettel várunk.

Szeretettel: Izsmán Jónás

Egyházzenei képzések, koncert, online műhely

Kedves Testvérek!

1. Képzések. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban működő Egyházzenei Osztály 2022-ben megszervezi nyári egyházzenei tanfolyamait! A hagyományos kántorképzőn kívül egy másik egyházzenei képzést is szervez, melyet szeretettel ajánl a gyülekezetben szolgálók részére! Az alkalmak részletes leírása és a jelentkezés ITT OLVASHATÓ!

Egyházzenei képzés

Időpont: 2022. július 13-17.
Helyszín: rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium és Kollégium, ill. Csillagház
Célcsoport: kántorok, lelkészek, hitoktatók, presbiterek, ifivezetők, gyülekezeti tagok
Cél: megismerni a 2021-es református énekeskönyv új énekeit

Kántorképző tanfolyam

2022. július 3-17.
Helyszín: rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium és Kollégium, ill. Csillagház
Célcsoport: kántorjelöltek (alsó korhatár 12 év)
Cél: szakmai képzés kántoroknak, kántorjelölteknek. Az intenzív tanfolyam több csoportban folyik, mindenkinek saját zenei képessége szerint (egyéni és csoportos oktatás) Kötelező órák: egyházi ének, énektanítás, hangképzés, orgona, kórusvezetés, zeneelmélet, összhangzattan

2. Hálaadó koncert. A FIRESZ Cantate Domino kórus idén ünnepli megalakulásának huszonötéves évfordulóját. Ennek kapcsán 2022-ben több jubileumi koncerte is sor kerül. A legközelebbi május 15-én Komáromban, melyre szeretettel várja az érdeklődőket. A koncert ingyenes, de regisztrációhoz között! Jelentkezni itt lehet! A koncert plakátja a mellékletben található!

3. Sola Schola – egyházzenei műhely. Nagyon nagy öröm, hogy zsinatunk április 2-án egyhangúlag elfogadta az új református énekeskönyvet. Az új énekek könnyebb megtanulása céljából újra aktív lesz a Sola Schola – egyházzenei műhely zárt FB csoport, ahol vasárnap esténként új énekeket tanulhatunk az énekeskönyvből. Ez a műhely – melyet szeretettel ajánlunk lelkészeknek, kántoroknak, hitoktatóknak, de gyülekezeti tagoknak is – már tavaly megkezdte a működését, és pár hónapig aktív volt. Most folytatjuk az elkezdett missziót! Az alkalom kb. 30 perces, ahol oldott légkörben folyik az énektanítás, mindenki számára érthető módon! A zárt csoportba először be kell jelentkezni, majd vasárnap esténként 20 órától rákapcsolódni az “élő” alkalomra. A videók később is visszanézhetőek! A csoport előnye, hogy kényelmesen otthonról elérhető! Szolgáljon lelkünk épülésére, a mi Urunk dicsőségére!

Köszönjük, ha a körlevelet másokkal is megosztja!

Áldás, békesség!

Süll Kinga, PhD.
egyházzenéért felelős
zsinati tanácsos