BARSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

Egyházzenei tanfolyamok

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban működő Egyházzenei Osztály 2022-ben megszervezi nyári egyházzenei tanfolyamait! A hagyományos kántorképzőn kívül egy másik egyházzenei képzést is szervez, melyet szeretettel ajánl a gyülekezetben szolgálók részére! Az alkalmak részletes leírása és a jelentkezés ITT OLVASHATÓ!

1. Egyházzenei képzés

Időpont: 2022. július 13-17.
Helyszín: rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium és Kollégium, ill. Csillagház
Célcsoport: kántorok, lelkészek, hitoktatók, presbiterek, ifivezetők, gyülekezeti tagok
Cél: megismerni a 2021-es református énekeskönyv új énekeit

2. Kántorképző tanfolyam

2022. július 3-17.
Helyszín: rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium és Kollégium, ill. Csillagház
Célcsoport: kántorjelöltek (alsó korhatár 12 év)
Cél: szakmai képzés kántoroknak, kántorjelölteknek. Az intenzív tanfolyam több csoportban folyik, mindenkinek saját zenei képessége szerint (egyéni és csoportos oktatás) Kötelező órák: egyházi ének, énektanítás, hangképzés, orgona, kórusvezetés, zeneelmélet, összhangzattan

Köszönjük, ha a felhívást másokkal is megosztja! —

Üdvözlettel,

Süll Kinga, PhD.
egyházzenéért felelős
zsinati tanácsos
Jókai utca 34.
94501 KOMÁROM
Szlovákia
00421 915 737 801
www.egyhazzene.reformata.sk
https://www.facebook.com/Egyh%C3%A1zzenei-Oszt%C3%A1ly-705153979498045

Egyházmegyei bibliaverseny

Kedves Testvéreink az ÚR Jézus Krisztusban!

Szeretettel értesítjük a nagytiszteletű lelkipásztorokat, hitoktatókat és a kedves szülőket, hogy a Barsi Egyházmegye idei bibliaversenyére 2022. április 27-én délelőtt 9.30-tól kerül sor Nagyölveden a helyi alapiskolában.  A csapatok regisztrálása 9.00-9.30 időpontban lesz, késés esetén a csapat nem versenyezhet.

A bibliaverseny témája: Lukács evangéliuma 22,23,24 részei

3 kategóriában lehet jelentkezni:

  1. Alapiskola  1-3 osztálya
  • Alapiskola 7-9 osztálya

A versenyre max.5 fős csapatok jelentkezését várjuk. A 2. és 3.kategória csapatában lehet a fiatalabb korosztályból is részvevő, fordítva viszont nem lehetséges.

Jelentkezési határidő: 2022. április 15. Határidő után nem fogadunk el jelentkezést.  Jelentkezni Antala Évánál a 0905 344 524-es telefonszámon vagy a prismisantala@gmail.com emailcímen lehet. A jelentkezésnél kérjük feltüntetni a gyülekezet nevét, melyik kategóriában indul a csapat és hány tagú a csapat.  Szeretnénk nemcsak a gyermekeket megvendégelni, hanem a kísérőket is, ezért kérjük, hogy a jelentkezésnél azt is jelezzék, hogy hány felnőtt kísérő érkezik velük.

Szeretettel:

Nt. Révész Tibor esperes úr megbízásából:

                                                                                                          Antala Éva

                                                                                                    Nagyölved-farnadi lelkipásztor

Nagyölved, 2022. február 25.

Meghívó –  lelki elcsendesedésre

„… és mondjátok nekik: Egészen közel van már az Isten országa.“ Lk 10,9

 Kedves testvérek!

Szeretettel hívok mindenkit  – ebben a válságos időben –   az idei egyházmegyei böjti alkalmainkra. A böjti időszakban a közös elcsendesedésre a Hontfüzesgyarmat-i templomban kerül sor szerdánként délután 17.00 órai kezdettel. Az alkalmak imaközösséggel zárulnak.

Március 9.  szerda  17.00 h ……………….. Nt. Révész Tibor

Március 16. szerda 17.00 h ……………….. Nt. Kassai Gyula

Március 23. szerda 17.00 h ……………….  Nt. Izsmán Jónas

Március 30. szerda 17.00h ………………..  Nt. Szatmáry Zsuzsanna

Április 6.     szerda 17.00 h ………………. Nt. Tok Tünde

Április 13.   szerda 17.00 h ……….…….. Nt. Révész Csilla

Áldás, békesség!

Kelt: Hontfüzesgyarmat 2022.02.22.                             Csernyík Magdolna