BARSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

Püspöki körlevél

Kedves Szolgatársak!

Mindenekelőtt Istentől gazdagon megáldott új évet kívánok minden kedves lelkipásztornak, beleértve szeretteinket és gyülekezeteinket is.

A járványhelyzetre való tekintettel is szeretném a lelkésztestvéreket tájékoztatni egyházunk vezetőségének munkájáról és a megoldásra váró kérdéskörökről.  Ez a megkeresés elsősorban tájékoztató szándékkal íródott, hogy mindannyian tudjunk közös dolgainkról. A püspöki hírlevelet az egyházi lelkészi vezetés és a lelkészi kar közötti kapcsolattartás eszközeként szeretnénk bevezetni. A püspöki körlevél pedig az egyház elnöksége és a gyülekezetek közötti kapcsolattartás eszközeként ahogy eddig, a továbbiakban is működni fog.

1. A járvány nagyban befolyásolja egyházunk életét. Folyamatosan követjük az állami rendelkezéseket, és egyházunk honlapján igyekszünk minél gyorsabban tájékoztatást adni a járványügyi szabályozásokról. Mindannyiunknak sok kérdése van, hisz meglehetősen akadozik az állami tájékoztatás. Más információs források nem állnak rendelkezésre, csupán azok, melyek minden állampolgárt tájékoztatnak. A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalát január 4-én elektronikus levélben kerestük meg az értelmezési nehézségek egyértelműsítésével kapcsolatban. A kapott információkat azonnal továbbítjuk lelkészeink irányába.

2. Bár a Zsinati Elnökség még nem tudott személyes tanácskozást tartani, de a kommunikációs eszközök segítségével folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Jelenlegi munkánk arra irányul, hogy a járvány idején hogyan tudjuk egyházunkat úgy működtetni, hogy egyházunk törvényeinek megtartása ne sérüljön. Az esperesekkel való egyeztetés után a Zsinati Elnökség mind a gyülekezetek, mind az egyházmegyék működtetésével kapcsolatosan javaslatokat tesz. Célunk annak az áthidalása, hogy közösségeink kényszerhelyzetbe kerüljenek az egyházi törvényeink által előírt határidők miatt.

3. Folytatjuk a honlapunkra felteendő áhítatok és a Pátria rádió által közvetített istentiszteletek felvételeinek készítését. Köszönöm a lelkészek és a felvételt készítők szolgálatát.

4. Folytatjuk a népszámlálási kampányunkat előkészítő munkát. Reménység szerint hamarosan elkészülnek a szórólapok és a videók, melyeket elektronikus úton a közösségi médiában is terjeszteni tudunk. Terveink szerint a Facebookon fizetett hirdetésekben is fogunk kampányt folytatni. A népszámlálási kampány minél hatékonyabb megvalósításában kérjük a lelkipásztorok segítségét és együttműködését a szórólapok terjesztésében, az istentiszteleti hirdetésekben (online vagy hagyományos formában). Ne fáradjunk bele a megosztásokba! Tartsuk mindannyian feladatunknak azt, hogy minél több embert el tudjunk érni!

5. A koronavírus-járvány miatt a Püspöki Hivatal átvétele a korábban tervezett 2021. január 5-ei időpontban nem valósulhat meg. Keressük a megoldását annak, hogy a hivatal átvétele egymás egészségének veszélyeztetés nélkül minél előbb megvalósuljon.

6. Bár hivatalosan döntés még nem született személyi kérdésekről, de a munka az előző választási ciklusban a vezetést segítő munkatársakkal folyik tovább.  Ez mind a rimaszombati, mind a komáromi munkatársakat jelenti. Kérdések és ügyintézés esetén bizalommal forduljanak a munkatársakhoz! Legyünk megértőek, hisz a kijárási tilalom és egyéb szabályozás nehezíti a munkánkat.

Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért! Bízzunk Isten gondviselésében, és vigyázzunk egymásra!

Áldást, békességet!

2021. január 5.                                                                        Géresi Róbert püspök

Az általános tisztújítás eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2020. december 9-én tartott ülésén összeszámolta az általános tisztújítás szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az egyetemes egyházi tisztségekre megválasztott jelöltek:

Püspök:
   Géresi Róbert (Abaújszina) – leadott szavazatok: 164, érvényes szavazatok: 164 – megválasztva

Főgondnok:
   Porubán Ferenc (Tornagörgő) – leadott szavazatok: 164, érvényes szavazatok: 164 – megválasztva

Magyar egyetemes lelkészi főjegyző:
   Rákos Loránt (Kövecses) – leadott szavazatok: 138, érvényes szavazatok: 138 – megválasztva

Magyar egyetemes világi főjegyző:
   Kiss Pál (Pozba) – leadott szavazatok: 138, érvényes szavazatok: 138 – megválasztva

Szlovák egyetemes lelkészi főjegyző:
   Ján Semjan (Hernádcsány) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 17 – megválasztva   

Szlovák egyetemes világi főjegyző:
   Gurbaľ Pavol (Felsőcsáj) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 26 – megválasztva

Egyházmegyei tisztségre megválasztott jelöltek egyházmegyék szerint:

Pozsonyi egyházmegye

Esperes:
   Görözdi Miklós (Nemesócsa) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 23 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   Molnár Rudolf (Jóka) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 23 – megválasztva

Lelkészi főjegyző:
   Misák Alica (Csilizpatas) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 23 – megválasztva

Világi főjegyző:
   Horváth Andrea (Felsőpatony) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 21 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   Görözdi Miklós (Nemesócsa) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 22 – megválasztva
   Lévai Attila (Csicsó) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 23 – megválasztva

Zsinati világi rendes képviselő:
   Bucsuházy István (Somorja) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 23 – megválasztva
   Molnár Rudolf (Jóka) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 22 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Buza Zsolt (Pozsony) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 15 – megválasztva
   Édes Árpád (Alistál)  – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   Horváth Andrea (Felsőpatony) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 14 – megválasztva
   Horváth Béla (Alistál) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 13 – megválasztva

Komáromi egyházmegye

Esperes:
   Szénási Szilárd (Martos) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 26 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   Csonthó Csaba (Negyed) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 25 – megválasztva

Lelkészi főjegyző:
   Czinke Zsolt (Bátorkeszi) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 26 – megválasztva

Világi főjegyző:
   Fitos András (Nádszeg) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 17 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   Dobai Sándor (Dunamocs) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 25 – megválasztva
   Erdélyi Pál (Vágfarkasd) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 20 – megválasztva
   Fazekas László (Komárom) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 18 – megválasztva

Zsinati világi rendes képviselő:
   Baranyay Zsolt (Zsigárd) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 20 – megválasztva
   Baros Róbert (Deáki) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Kecskés Imre (Perbete) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 15 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Erdélyi Zoltán (Perbete) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 26 – megválasztva
   Csonthó Aranka (Negyed) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 24 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   Pethes István (Kamocsa) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva

Barsi egyházmegye

Esperes:
   Révész Tibor (Zselíz) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   Oros Zoltán (Ipolyság) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Lelkészi főjegyző:
   Dukon András (Pozba) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok. 19 – megválasztva

Világi főjegyző:
   Mente Róbert (Pozba) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   Icso Sándor (Vámosladány) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Révész Tibor (Zselíz) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati világi rendes képviselő:
   Cserba Gabriella (Zselíz) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Oros Zoltán (Ipolyság) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Antala Éva (Nagyölved) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Dukon András (Pozba) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   Antal Árpád (Nagyod) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Mente Róbert (Pozba) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Gömöri egyházmegye

Esperes:
   Nagy Ákos Róbert (Runya) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   Madarász Béla (Lénártfalva) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva

Lelkészi főjegyző:
   Boros István (Bátka) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva

Világi főjegyző:
   Miklós Aladár (Felsőrás) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   Boros István (Bátka) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva
   Nagy Ákos Róbert (Runya) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva
   Nagypál Malvina (Gömörhorka) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok. 16 – megválasztva

Zsinati világi rendes képviselő:
   Madarász Béla (Lénártfalva) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 14 – megválasztva
   Miklós Aladár (Felsőrás) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 14 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Szőke Zsuzsanna (Harmac) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva
   Kovács Tímár Ildikó (Rimaszombat) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   Dávid László (Tornalja) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 14 – megválasztva
   Kovács Ildikó (Zádorháza) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 9 – megválasztva 

Abaúj-tornai egyházmegye

Esperes:
   Orémus Zoltán (Kassa) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 22 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   Szaniszló Sándor (Komaróc) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 22 – megválasztva

Lelkészi főjegyző:
   Varga Zoltán (Szádalmás) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 22 – megválasztva

Világi főjegyző:
   Icso Béla (Barka) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 22 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   Molnár Árpád (Szepsi) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 21 – megválasztva
   Orémus Zoltán (Kassa) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 22 – megválasztva
   Parti Tibor (Szeszta) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati világi rendes képviselő:
   Demeter Ibos Henrietta (Kuntapolca) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 18 – megválasztva
   Icso Béla (Barka) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 21 – megválasztva
   Szaniszló Sándor (Komaróc) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 14 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Vargha Balázs (Szádelő) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 22 – megválasztva
   Lucskay András (Nagyszalánc) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   Komjáty Csaba (Torna) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 21 – megválasztva
   Tímár János (Nagyida) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 20 – megválasztva

Zempléni egyházmegye

Esperes:
   Kendi Csaba (Bacska) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   Asszonyi Árpád (Kisgéres) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Lelkészi főjegyző:
   Blanár Erik (Kisgéres) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Világi főjegyző:
   Szimkó Géza (Királyhelmec) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   Kiss Miklós (Örös) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Molnár István (Királyhelmec) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati világi rendes képviselő:
   Furik Csaba (Kisgéres) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Tóth Géza (Kiskövesd) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Györky Szilvia (Alsómihályi) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Szopó Ferenc (Szentes) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   Fülöp Pál (Perbenyik) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Szimkó Géza (Királyhelmec) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Ungi egyházmegye

Esperes:
   Kraus Viktor (Mokcsakerész) – leadott szavazatok: 13, érvényes szavazatok: 13 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   Hajdók Vince (Csicser) – leadott szavazatok: 13, érvényes szavazatok: 13 – megválasztva

Lelkészi főjegyző:
   Tirpák István (Bés) – leadott szavazatok: 13, érvényes szavazatok: 13 – megválasztva

Világi főjegyző:
   Sipos István (Iske) – leadott szavazatok: 13, érvényes szavazatok: 10 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   Molnár Zsolt (Csicser) – leadott szavazatok: 13, érvényes szavazatok: 13 – megválasztva

Zsinati világi rendes képviselő:
   Molnár László (Abara) – leadott szavazatok: 13, érvényes szavazatok: 11 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Beňadik Adrián (Abara) – leadott szavazatok: 13, érvényes szavazatok: 13 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   Boczán Ferenc (Nagykapos) – leadott szavazatok: 13, érvényes szavazatok: 12 – megválasztva

Nagymihályi egyházmegye

Esperes:
   Dékányová Erika (Bánóc) – leadott szavazatok: 6, érvényes szavazatok: 6 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   –

Lelkészi főjegyző:
   Gajdošoci Juraj (Nagymihály) – leadott szavazatok: 6, érvényes szavazatok: 6 – megválasztva

Világi főjegyző:
   Dékány Radoslav (Bánóc) – leadott szavazatok: 6, érvényes szavazatok: 6 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   Dékányová Erika (Bánóc) – leadott szavazatok: 6, érvényes szavazatok: 6 – megválasztva

Zsinati világi rendes képviselő:
   Dékány Radoslav (Bánóc) – leadott szavazatok: 6, érvényes szavazatok: 5 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Gajdošoci Juraj (Nagymihály) – leadott szavazatok: 6, érvényes szavazatok: 6 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   Ján Rasky (Petrik) – leadott szavazatok: 6, érvényes szavazatok: 6 – megválasztva

Ondava-hernádi egyházmegye

Esperes:
   Juraj Brecko (Tusa) – leadott szavazatok: 20, érvényes szavazatok: 20 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   –

Lelkészi főjegyző:
   –

Világi főjegyző:
   Daniel Szántai (Györke) – leadott szavazatok: 20, érvényes szavazatok: 20 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   –

Zsinati világi rendes képviselő:
   Irena Bittóová (Hernádzsadány) – leadott szavazatok: 20, érvényes szavazatok: 20 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Erika Domonkošová (Kassa) – leadott szavazatok: 20, érvényes szavazatok: 20 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   –

A választás elleni jogorvoslati lehetőség:
A választás ellen legkésőbb az eredmény kihirdetését követő 15 napon belül panaszt lehet emelni a 1/2018-as választási törvény 44.§-a és 46.§-a értelmében a Választási Bizottság elnökéhez.
(Közzététel dátuma: 2020. december 9.)

reformata.sk

EGYHÁZMEGYEI VERSENY – felnőttek

Kedves Felnőtt Testvéreink!Idén elmaradt Egyházmegyei majálisunk, amelyre minden esztendőben szép pályamunkák érkeztek… A vírushelyzetre való tekintettel egyházunk működésének jelentős része az online térbe került át. Azonban úgy gondoltuk, buzdítani szeretnénk azokat a Testvéreket, akik szívesen alkotnak! Ennek értelmében meghirdetjük a 2020. esztendő egyházmegyei versenyét, melynek egyik főszereplője az arcmaszk lesz.
Az első versenyfeladat pedig a következő: szebbnél szebb, kézzel varrott/hímzett/dekorált arcmaszkokat várunk, levélküldeményként a zselízi lelkészi hivatalba (Želiezovce, nám.SNP.7, 93701). A beérkezett maszkokat lefotózzuk, a képeket pedig a Barsi Református Egyházmegye Facebook-oldalára töltjük fel, hogy minden olvasónk láthassa, milyen ügyes gyülekezeti tagjaink vannak! Mindenki egy maszkkal versenyezhet. Határidő: december 10-e, este 8 óra. A verseny eredményét december 15-én írjuk ki. Az elkészült maszkokra terveink szerint licitálni lehet majd, a befolyt összeget jótékony célokra használjuk fel.
A második versenyfeladat: az előző évekhez hasonlóan meghirdetjük vers és esszé-író vetélkedőnket is. Szeretettel várjuk a fogalmazásokat, maximum két A4-es oldal terjedelemben. Téma: Isten gondot visel rólunk! A munkákat a Barsi Református Egyházmegye Facebook-oldalára kérjük elküldeni, messengeren, illetve a következő címre: csrevesz@gmail.com.
Szeretettel biztatunk minden kedves Testvérünket, hogy vegyen részt az alkotás örömében!
Isten áldását kívánva, a Barsi Református Egyházmegye lelkészei nevében:
Révész Csilla
lelkipásztor
Zselíz
2020. november 13.

EGYHÁZMEGYEI VERSENY – gyerekek és fiatalok

Kedves Fiatalok!
Kedves Gyerekek!
Bár idén elmaradtak egyházmegyei vetélkedőink, úgy gondoltuk, nem kell teljesen verseny nélkül maradnotok! A vírushelyzet legnagyobb „sztárja” 2020-ban a mindenki által viselt arcmaszk, ezzel függ össze versenyfelhívásunk is!
A lenti képen a „főszereplő” látható – az orvosi maszk, amit ki kellene dekorálnotok! Lehet rá ragasztani, festeni, krétával rajzolni, vagy egyéb eszközzel díszíteni – ez a fantáziátokra van bízva, a lényeg hogy megfeleljen az alkotásotok a verseny témájának, ami pedig a következő:
Érkezik a karácsony!
Fontosnak érezzük, hogy ezekben a bizonytalan időkben is tudjunk várakozni, és örülni Isten ajándékainak, bízva abban, hogy megőriz bennünket és szeretteinket. Tehát: munkára fel! Elkészült maszkjaitokat pedig fotózzátok le és a képeket küldjétek el névvel és életkorral ellátva a Barsi Református Egyházmegye Facebook-oldalára, messengeren, vagy a következő e-mail címre: csrevesz@gmail.com. Mi pedig feltöltjük őket, hogy minden olvasónk láthassa, milyen ügyesek vagytok. Határidő: december 20-a, este 8 óra. A verseny eredményét december 23-án írjuk ki. Egy alkotó egy maszkkal versenyezhet!
A korcsoportok a következőek:
1. Óvodások
2. 1-2. osztályosok
3. 3-4. osztályosok
4. 5-6. osztályosok
5. 7-9. osztályosok
6. Középiskolások
Szeretettel gondolunk Rátok, Isten áldását kívánva, a Barsi Református Egyházmegye lelkészei nevében:
Révész Csilla
lelkipásztor, Zselíz
2020. november 13.