BARSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

89.Zsoltár kezdő szavai szerint Az Úr könyörületessége. A vasárnap zsoltárai: 23; 36