BARSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

Egyházmegyei tisztségviselők

2021. 01. 19.

Esperes:
   Révész Tibor (Zselíz) 

Egyházmegyei gondnok:
   Oros Zoltán (Ipolyság) 

Lelkészi főjegyző:
   Dukon András (Pozba)

Világi főjegyző:
   Mente Róbert (Pozba)

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   Icso Sándor (Vámosladány) 
   Révész Tibor (Zselíz) 

Zsinati világi rendes képviselő:
   Cserba Gabriella (Zselíz) 
   Oros Zoltán (Ipolyság) 

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Antala Éva (Nagyölved) 
   Dukon András (Pozba) 

Zsinati világi pótképviselő:
   Antal Árpád (Nagyod)
   Mente Róbert (Pozba)