BARSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

Címtár

2021. 01. 18.

Az Esperesi Hivatal elérhetőségei:

Esperesi Hivatal
Esperes: Révész Tibor
Postacím: 937 01 Želiezovce nám. SNP 87/7
Telefonszám: mobil: +421-905 650 867
E-mail cím: refzseliz74@gmail.com

Az egyházmegye folyószámlája:
Reformovaný Seniorát Barš
SK82 0900 0000 0000 2861 4012

Barsváradi Református Egyházközség
Postacím:935 51 Tekovský Hrádok 55
Telefonszám:+421/908 192 110
E-mail cím:refkalna@gmail.com
Lelkész(ek):Szathmáry Zsuzsanna
Gondnok:Agg Zoltánné, +421-950-408-830, +421-36-6395165
Érsekkétyi Református Egyházközség
Postacím:935 64 Keť 148
Telefonszám:+421-905-231-361
E-mail cím:fs.kety@freemail.hu
Lelkész(ek):Fülöp Sándor
Gondnok:Kabai Ernő, Fazekas Erzsébet
Rövid ismertető:Leányegyházközsége: Nyírágó, Németh Tibor, Ing. Kiss Gyula gondnokok
Garamlöki Református Egyházközség
Postacím:935 38 Lok Iňská 18.
Telefonszám:+421-905-757-248
E-mail cím:refgaramlok@gmail.com
Lelkész(ek):Tóth Zoltán
Gondnok:Konkoli Ella
Rövid ismertető:Leányegyházközségei: Töhöli Református Egyházközség, Kozma Aranka, Császár Ibolya gondnokok,
Felsőpéli Református Egyházközség, Szántó Irén gondnok
Garamszentgyörgyi Református Egyházközség
Postacím:935 57 Jur nad Hronom 48
Telefonszám:+421-36-6318774
E-mail cím:paermarta@freemail.hu
Lelkész(ek):Pásztori Márta
Gondnok:Duba Ernő, Fűri Gyula
Garamvezekényi-Kisölvedi Református Társegyházközség
Postacím:935 62 Pohronský Ruskov Orechový rad 260/2
Telefonszám:+421-905 924 413
E-mail cím:oroszka.arpi@gmail.com
Lelkész(ek):Tóth Árpád, oroszka.arpi@gmail.com
Gondnok:Urbán Ágota, Vicencz Árpád
Rövid ismertető:Leányegyházközsége: Oroszkai Református Egyházközség: Mészáros Erzsébet gondnok
Szórványa: Csata
Hontfüzesgyarmat-Fegyverneki Református Társult Anyaegyházközség
Postacím:935 55 Hontianska Vrbica 247
Telefonszám:+421-911-354-834
E-mail cím:magdi11@vipmail.hu
Lelkész(ek):Csernyík Magdolna
Gondnok:Závodsky Csilla (Hontfüzesgyarmat), Deák Tibor (Fegyvernek), Nagy Tibor (Nemesoroszi)
Rövid ismertető:Leányegyházközségei: Nagypeszeki Református Egyházközség, ifj. Viktóriusz Lászlóné gondnok
Ipolypásztói-Garamsallói Református Társegyházközség
Postacím:935 74 Pastovce Mikulská 228/22
Telefonszám:+421-905 963 020
E-mail cím:rikri@inmail.sk
Lelkész(ek):Ambrus Erika
Gondnok:Kovács Zoltán (Ipolypásztó), Zsigmond Istvánné, Lecki Etelka(Garamsalló), Lángyi Gyula (Zalaba), Szelmeczi Dezső (Ipolybél)
Rövid ismertető:Az Ipolypásztói-Garamsallói Református Táregyházközség 2013. július 1-től létezik. A négy gyülekezet, Ipolypásztó és Garamsalló, valamint a leányegyházak, Ipolybél és Zalaba társulásával jött létre. Választott és beiktatott lelkésze Ambrus Erika. A négy gyülekezet 2018. január 1-én összesen 181 választót számlál, 98 Ipolypásztón, 48 Garamsallón, 21 Ipolybélen és 14 Zalabán. Istentiszteleti alkalmak az anyaegyházközségekben hetente, a leányokban kéthetente tartatnak. Mindenütt a templomban. Bibliaórák, gyülekezeti hitoktatás és kátéoktatás az anyaegyházközségekben van.
Ipolysági Református Egyházközség
Postacím:936 01 Šahy ul. Zs. Móricza 2168/4
Telefonszám:+421-904-941 236
E-mail cím:izsmanjonas@gmail.com
Honlap:http://ipolysag.reformatus.sk
Lelkész(ek):Izsmán Jónás
Gondnok:Oros Zoltán
Lévai Református Egyházközség
Postacím:934 01 Levice Sv. Michala 38
Telefonszám:+421-36-633 62 03
E-mail cím:kassaigyula.lv@gmail.com
Honlap:
Lelkész(ek):Kassai Gyula +421-945-453857, Kassainé Mártha Tímea +421-915-364-266 kassaimarthatimea@gmail.com
Gondnok:Andruska Csilla, Rási Szabolcs
Rövid ismertető:Leányegyházközségek:
Felsőszecse – gondnok Csekei Lajos,
Hontvarsány – gondnok Dálnoky Ernő,
Újbars – gondnok Benke Aranka, +421-902-297-200, +421-36-6387174
Kiskoszmály – beosztott lelkész Icso Sándor, +421-903-649-194, icsoster@gmail.com, gondnok Sebo Klára.
Nagykálnai Református Egyházközség
Postacím:935 32 Kalná nad Hronom Mlynská 2
Telefonszám:+421-36-6395558
E-mail cím:refkalna@gmail.com
Lelkész(ek):Szathmáry Zsuzsanna +421-908-192-110
Gondnok:Jakab Viola
Rövid ismertető:Leányegyházközsége: Kiskálnai Református Egyházközség: Cmár Rózsa gondok,
Nagyodi Református Egyházközség
Postacím:935 31 Vyšné nad Hronom 1
Telefonszám:+421-36-6318774
E-mail cím:vdm@mail.t-com.sk
Lelkész(ek):Pásztori Attila
Gondnok:Antal Árpád, Tóth Gyuláné
Rövid ismertető:Leányegyházközsége: Alsószecsei Református Egyházközség Janošik Ida gondnok
Nagyölved-Farnadi Társult Református Egyházközség
Postacím:935 65 Veľké Ludince 212
Telefonszám:+421-905-344524
E-mail cím:prismisantala@gmail.com
Lelkész(ek):ThDr. Antala Éva +421-905-344-524
Gondnok:Fazekas Etelka, Csomor István (Nagyölved), Pap Etelka (Farnad)
Nagysallói Református Egyházközség
Postacím:935 41 Tekovské Lužany
Telefonszám:+421-903-129-214
E-mail cím:tuni@centrum.sk
Lelkész(ek):Szabóné Tok Tünde +421-907-158-693
Gondnok:Hőnyi Lajos, Tóth András, Dora Lajos
Rövid ismertető:Leányegyházközsége: Bajkai Református Egyházközség.
Nemesborii Református Egyházközség
Postacím:935 87 Bory 40
Telefonszám:+421-905-754-148
E-mail cím:erdejud@freemail.hu
Lelkész(ek):Erdélyi Judit
Gondnok:Kökény András, Dálnoky Attila
Nyitrai Református Egyházközség
Postacím:949 01 Nitra F. Mojtu 10
Telefonszám:+421-37-6516425
E-mail cím:ficzere@elf.cuni.cz
Lelkész(ek):Ficzere Tamás
Gondnok:László Béla
Rövid ismertető:Leányegyházközségek: Alsószőllősi Református Egyházközség: Krajmer Magdolna gondnok,
Kismányai Református Egyházközség: Lénárth Éva gondnok,
Valkházi Református Egyházközség: Lánárth Mária gondnok
Pozbai Református Egyházközség
Postacím:941 51 Pozba
Telefonszám:+421-35-6515124
E-mail cím:dukon.andras@gmail.com
Lelkész(ek):Dukon András +421-907-120-307
Gondnok:Mente Róbert
Rövid ismertető:Leányegyházközségei: Barsbaracskai Református Egyházközség, Hajdú Zsófia, Cziria Gyula gondnokok
Besei Református Egyházközség, Pompos Rózsa gondnok, Besse Tibor másodgondnok
Újlóti Református Egyházközség
Postacím:941 42 Veľké Lovce 362
Telefonszám:+421-35-6589124
E-mail cím:veronikasandor7@gmail.com
Lelkész(ek):Sándor Veronika
Gondnok:Papp Sándor, Piskó Erzsébet
Vámosladányi Református Egyházközség
Postacím:935 56 Mýtne Ludany Nám. J. Kalvina 11
Telefonszám:+421-903 649 194
E-mail cím:icsoster@gmail.com
Lelkész(ek):Icso Sándor
Gondnok:Csáki Gyula, Fekets László
Rövid ismertető:Leányegyházközsége: Kisóvári Református Egyházközség, Kiss Gyula gondnok
Zselíz-Sárói Református Társegyházközség
Postacím:937 01 Želiezovce nám. SNP 87/7
Telefonszám:+421/905 650 867
E-mail cím:zseliz@freemail.hu
Lelkész(ek):Révész Tibor, Révész Csilla, csrevesz@gmail.com, +421/948 348 904
Gondnok:Cserba Dezsőné, Vyboch Etel (Zselíz), Kajtár Károly (Sáró), ügyvezető gondnok/1. ciklus: Cserba Dezsőné (Sáró)
Rövid ismertető:Leányegyházközsége: Garammikolai Református Egyházközség, Kiss Lajos gondnok,
Szódói Református Egyházközség: Hanzó Györgyné, gondnok