BARSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

Gyűjtés a háborús menekültek megsegítésére

2022. 03. 01. | Hírek, beszámolók | 0 hozzászólás

Kedves Testvérek!

Mindannyian szembesültünk a szomorú ténnyel, az Ukrajna és Oroszország közötti háborús helyzet kialakulásával. Krisztus tanítása alapján állva elengedhetetlen, hogy ebben a kritikus állapotban kifejezzük az ottani hittestvéreinkkel való együttérzésünket tevékenyen is.

Ezért e nehéz időkben arra kérjük egyházunk közösségét, hogy aki teheti, legyen szíves pénzadományával hozzájárulni a kárpátaljai háborúságot szenvedő hittestvéreink megsegítéséhez.

Pénzadományaikat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának számlájára legyenek szívesek eljuttatni: SK15 0200 0000 0025 4004 5751

Az átutalásnál a megjegyzésben szíveskedjenek feltüntetni: „KÁRPÁTALJA”.

Háború idején minden segítség felértékelődik, ezért mi is nagyrabecsüléssel szeretnénk megköszönni a jó szándékú felajánlásokat!

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az esetleges háború elől érkező menekülthullám rászorultjainak fogadásával kapcsolatosan a Zsinati Elnökség – az esperesi hivatalokkal egyeztetve – keresi a segítségnyújtás módját, hogy a kellő időben készen állhassunk ekképpen is helytállni.

Ebben a viszontagságos helyzetben fontosnak tartunk minden segítő megmozdulást, ezért arra kérjük az egyházközségeket, hogy amennyiben valahol külön kezdeményezésű gyűjtést szerveznek a kárpátaljai testvérek megsegítésére, legyenek szívesek jelezni azt a Zsinati Irodának (officce@reformata.sk), hogy a gyülekezeti támogatásokat is be tudjuk sorolni egyházunk segítségnyújtásának az egységébe.

Bár a földi szükségletekben való odaállás is nagyon fontos, ugyanakkor emellett ne feledkezzünk el imádságainkban is fordulni Istenhez, hogy hozza el a békesség korszakát és karolja fel a szenvedőket.

Szeretetteljes és háládatos köszöntéssel:

Porubán Ferenc           Géresi Róbert

főgondnok                    püspök