BARSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

Ap.Csel.1,4-8 – Exaudi – Húsvét utáni VI. vasárnap

2021. 05. 16. | Igehirdetések, előadások | 0 hozzászólás

A szó már nem él. A Sermones Dominicales egyik szentbeszéde az áldozócsütörtök nyolcadába eső vasárnapot (Exaudi) vaaro vasarnap (dominica octavae ascensionis, dominica expectationis) névvel illeti, mert az apostolok Jeruzsálemben visszavonulva imádság és böjtölés között várták a Szentlélek megígért eljövetelét. A föltételezett váróhét magyarul nem fordul ugyan elő, de ezt is említi a Sermones Dominicales (hebdomada expectationis). Okleveleinkben is előfordul (septimana Exaudi, septimana Exaudi Domine). Ez voltaképpen kilencnapos időköz, amelyen az (…) egyház az összes keresztényeknek a hitben és szeretetben való egységéért szokott könyörögni. Ennek egyetlen népi nyoma ismeretes: Somorja jámbor asszonyai (…) olvasós ájtatosságot tartanak az apostolok Szentlélek-várásának emlékezetére.

Jövel Szentlélek Úristen     Jövel Szentlélek Úristen,   szállj be az mi szíveinkben,   erősíts az igaz hitben,   gerjessz fel szent szeretetedben.   Lelkünkben világosíts meg,   tévelygéstől minket ments meg,   Krisztust velünk esmértesd meg,   természetünkben újíts meg.   Adjad, az bűnt gyűlölhessük,   szent törvényed követhessük,   hitnek gyümölcsét tehessük,   szent nevedet dicsérhessük.   Tégy minket mind bátorokká,   hitben állhatatosakká,   vallásban megmaradókká,   ördög országa rontókká.   Nálad nélkül semmik vagyunk,   minden jót csak tőled várunk,   Szentháromság, téged vallunk,   adjad, veled uralkodjunk. Veni sancte spiritus     Jöjj Szentlélek Isten, jöjj   s áraszd ki a mennyekből   fényességed sugarát!   Jöjj, ki árvák atyja vagy,   jöjj, ki szívek lángja vagy,   ajándékos jóbarát!   Jöjj áldott vigasztalás,   drága vendég, lelkitárs,   legédesebb enyhülés:   fáradságra nyugalom,   hőség ellen oltalom,   zokogásban könnyülés!   Jöjj és töltsd be híveid   legtitkosabb szíveit,   boldogító égi tűz!   Semmi, semmi nélküled   az emberben nem lehet,   semmi tiszta, semmi szűz.   Mosd, amit a szenny belep,   öntözd, ami eleped,   seb fájását csillapítsd;   ami dermedt, élesztgesd,   ami fagyos, melengesd,   ami hibás, igazítsd!   Benned minden bizalom!   Osszad, osszad pazaron   hét szent ajándékodat:   adj érdemre jobbulást,   üdvösséges kimúlást,   s örök vigasságot adj! Babits Mihály fordítása