BARSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

Egyházmegyei gyermektábor

2022. 06. 15. | Meghívó | 0 hozzászólás

Kedves Testvéreink az ÚR Jézus Krisztusban!
Szeretettel értesítjük a nagytiszteletű lelkipásztorokat, hitoktatókat és a kedves szülőket, hogy a Barsi
Egyházmegye Gyermektáborára 2022. augusztus 08-tól 12-ig kerül sor a Zselízi Mózes kosár
bölcsőde udvarán és gyülekezeti termében 6-12 éves gyermekek részére. Szálláshely a felújított és
összekomfortos sárói parókián, a József Házban lesz, lelkipásztorok felügyeletével. A gyermekek
utaztatása helyijáratú busszal történik. Egyházmegyénk tábora a zselízi gyülekezeti táborral együtt
valósul meg. Az étkeztetést a sárói WITCH étterem biztosítja. A részvételi díj 50 €. Jelentkezési
határidő: 2022. július 31.
Jelentkezni Révész Tibornál a 0905 650 867-es telefonszámon, vagy az refzseliz74@gmail.com email-
címen lehet. A jelentkezésnél kérjük feltüntetni a gyermek nevét, életkorát, esetleges
táplálékérzékenységet vagy egyéb betegséget (pl. allergia) város/falu nevét ill. egy telefonszámot,
amin a szülőket szükség szerint elérhetjük.
Az idei tábor címe: RendezŐ, és az egyházunk gyermekmunkásai által kidolgozott KOEN program
alapján zajlik.
A gyülekezés 2022. augusztus 8-án, hétfőn 09.00-tól 09.45 óráig lesz, a Mózeskosár Bölcsőde udvarán
felállított fogadóponton, majd kezdő áhítattal megkezdjük a táborozást. A gyermekek hozzanak
magukkal tisztálkodási eszközöket. Jegyzetfüzet nem szükséges, mivel tábori füzetünkben lesznek
ismét jegyzetelésre alkalmas felületek. Ne feledkezzünk el az egészségbiztosítási kártyáról, az orvosi
igazolásról (kérjük ezt a tábor előtti napok során kiállíttatni!) és a rendszeresen szedett
gyógyszerekről. Az egészségügyi igazolás nélkül a gyermeket sajnos nem áll módunkban felvenni a
táborba.

Megkérnénk a szülőket, hogy a gyermekek ne hozzanak magukkal nagyobb mennyiségű pénzt, mert
nem lesz erre idén sem szükség. Kirándulás nincs a programban a megemelkedett árak miatt,
esetleges „boltlátogatás” felügyelettel történik. Telefont és egyéb eszközt csak saját felelősségre
tartsanak maguknál. A vezetők bármikor elérhetőek lesznek a hét folyamán és garanciát sem tudunk
vállalni ezekre az eszközökre.

A táborzárásra 2022. augusztus 12-én, pénteken 16,00 órától kerül sor a Bölcsőde udvarán egy zenés
piknik keretében, ahova szeretettel várjuk a kedves szülőket is.
Gyülekezeteink adományán túl, magánszemélyek természetbeni adományát köszönettel elfogadjuk.
Szeretettel:

Révész Tibor
esperes

Zselíz, 2022. június. 15.